Stained Glass or New Religion

Stanislav Geissler

Also known as Dustman born in Czech Republic, Vsenory in 1977 and in 2004 he move to London UK. Stanislav is self-taught Artist whose work captures humans spirituality and the connection with nature. Alongside of Stained Glass, ceramics and other materials He use recycling materials to create 3D  Stained Glass Sculptures by using the traditional way of making Stained Glass windows. His real fascination with art began after he found help in connection with the clay, calming down and understanding that life was not as cruel as it may seem. Learning more skills and finding deeper interest to express himself as an Artist and desire to inspire other people.

 

Stanislav’s work has appeared in 3 solo exhibitions and in 28 group exhibitions in the United Kingdom, France, Nederland, Spain, Ibiza and Czech Republic. And his work is included in several local and international collections.

Currently, Mr. Geissler is working on a private commission and preparing a body of work for future exhibition beside of writing his book.

 

 

Stanislav Geissler,
Také známý jako Dustman, Narodil se v České republice, Vsenory v roce 1977 a v roce 2004 se přestěhoval do Londýna. Stanislav je Umělec samouk, jehož dílo zachycuje lidskou spiritualitu a spojení s přírodou. Vedle vitráže, keramiky a jiných materiálů využívá recyklačních materiálů k vytvoření 3D vitráže, tedy sochy pomocí tradičního způsobu výroby vitrážových oken. Jeho skutečná fascinace s uměním začala poté, co našel pomoc při propojení se s hlínou, uklidnění se a pochopení že život neni tak krutý jak se zdá. Učit se více dovedností a najít hlubší zájem vyjádřit sebe jako umělec a touhu inspirovat ostatní lidi.

 
Stanislavova díla se objevila ve 3 sólových výstavách a 28 skupinových  ve Velké Británii, Francii, Nederlandu, Španělsku, Ibize a České republice. Jeho práce je součástí několika místních a mezinárodních sbírek.
V současné době pan Geissler pracuje na soukromé komisi a připravuje soubor práce pro budoucí výstavu vedle psaní své knihy.

Education:

Westminster Adult Education Service / London UK
BTEC Level 2; Ceramics
3D Art & Design in Ceramics, Metal & Glass
Life Drawing & Painting


Secondary Professional School of transport
Panel beater / Prague CZ

Art School / Cernosice CZ
3D Art / Painting / Drawing

Dustman

Continues study of life

Exhibitions:

Dec  2018 "Awakening" Formation of three Artists / Gallery U Zlateho Kohouta, Prague CZ

 

Jan  2018 Group Ex. / Gallery U Zlateho Kohouta, Prague CZ

 

Jun  2017 "Salon des Refusés" Group Ex./ Candid Gallery, London UK

 

Apr  2017 "Diversite" Formation of Two Artists / Gallery U Zlateho Kohouta, Prague CZ

 

Nov 2016 “Astrology Show” Group Ex. of Stuckists./ St. Paul’s Church, London UK

Sep 2016 “Outsider Art Exhibition” Group Ex./ Candid Gallery, London UK

Aug 2016 “Urban Angles” Group Ex./ Espacio Gallery, London UK

July 2016 “Summer Salon” Group Ex./ Candid Arts Trust Gallery, London UK

June 2016 “Salon des Refusés” Group Ex./ Space Gallery, London UK

Apr 2016 “In Translation” Group Ex./ Espacio Gallery, London UK

Nov 2015 “Reborn” Solo Ex./ 139 Artspace Gallery, London UK

Sep 2015 “National Open Art Competition 2015” Comp./ Moving Image Online Gallery, UK

July 2015 “Summer Love” Group Ex./ Galerie du Colombier, Paris France

June 2015 “Art Below Summer Show” Group Ex. Muse Gallery, London UK

May 2015 “Gratitude” Solo Ex./ Galerie du Colombier, Paris France

May 2015 “Mayday Bank Holiday Postcard” Group Ex./ Art Hub Gallery, London UK

Feb 2015 “Natural Glint” Group Ex./ Galerie du Colombier, Paris France

Jan 2015 “ARTROOMS 2015 Art Fair” / Melia White House Hotel , London UK

Dec 2014 “Barcelona International Art Fair” / Casa Batllo, Barcelona Spain

Dec 2014 “Unity in Variety II” Group Ex. / Gabriel Fine Art Gallery, London UK

Nov 2014 “Catharsis” A symbiosis of science and Art” Group Ex./Gabriel Fine Art Gallery, London

Nov 2014 “Exploring Artists - Group Ex./ Artic Blue Gallery, Ibiza

Oct 2014 “Christmas Art Fair” / Gabriel Fine Art Gallery, London UK

Oct 2014 “Auction House” Auction / Lots Road, Chelsea, London UK

Sep 2014 “Rotterdam International Art Fair” / Laurenskerk, Rotterdam, Holland

Aug 2014 “Art in Mind” Group Ex. / The Brick Lane Gallery, London UK

July 2014 “Parallax Art Fair” / Chelsea Town Hall, London UK

Apr 2014 “Painting & Sculptures” Group Ex. / Candid Arts / London UK

Feb 2014 “The Secret in the Moment-Singing Sculptures” Solo Ex./Mile End Art Pavilion/London

Sep 2009 “Solution for your life” Group Ex. / Chelsea Library / London UK

Dec 2008 “The Age of Triangle” Art Fair/ Daniel Reynolds Ware Studio / London UK

Mar 2008 “Love” Group Ex. / Soup Gallery / London UK 

Stanislav Geissler making stained glass products, He is finder of the StanSG-Design company in June 2007, since than he is making ceramics designs from which he move to the Stained Glass in 2010. He learned to control stained glass technique in 3D using classic procedure and also Tiffany technique. Stanislav producing Sculptures. As an artist he combining Stained Glass, Ceramics, Porcelain, Shuttered glass, Resin, metal, mirrors and also using recycled materials. All products are full fill with positive energy and positive thoughts as he is passion about spirituality and metaphysics, which gives Stanislav many explanation trough out daily life.

 

StanSG-Design is a working progress, to find out more about Artist Dustman please follow the link.

www.Dustman.London

 

 

Print Print | Sitemap
© Stanislav Geissler